LED nouzové osvětlení

Levná nouzová LED svítidla


 

Nouzové LED osvětlení

Vyplatí se LED nouzové osvětlení?

 Díky tomu, že LED nouzová osvětlení používají k svícení polovodičové svítivé diody (LED), šetří Vaše peníze. Tato osvětlení mají vysokou svítivost a spotřebují 1/10 energie při 10 krát větší výdrži, než klasické žárovky. LED nouzové osvětlení má všechnu potřebnou certifikaci a splňuje všechny bezpečnostní předpisy EU. LED nouzové osvětlení jde také osadit Ni – Cd bateriemi, které jsou menší a mají delší životnost. Nevadí jim ani hluboké vybití. Kombinace těchto dvou technologií poskytuje menší energeticky úsporné výrobky, snížení spotřeby energie a zároveň úsporu vašich financí, kterou pocítíte každý rok při závěrečném vyúčtování.

 

 

Lze vyměnit zdroj u LED nouzového osvětlení? A jak se vymění?

 Ano, jakýkoliv zdroj u LED nouzového osvětlení jde vyměnit. Výměnu by však měla provádět pouze pověřená a zkušená osoba. Primární zdroj se nachází uvnitř těla. Rozšroubujete šrouby, které drží celé tělo pohromadě. Odpajíte kabely vedoucí z výstupu zdroje, vyjmete zdroj a vložíte nový. Poté stačí už zapajít výstupy ze zdroje zpět do LED panelu a tělo opět zašroubovat.

 

Jak poznáme kvalitní LED nouzové osvětlení od nekvalitního LED nouzového osvětlení?

Základní prvky kvalitního LED nouzového osvětlení poznáme už na první pohled / dotek. LED nouzového osvětlení musí být kvalitně zpracováno, nikde nevrže ani se neohýbá. LED nouzové osvětlení musí vlastnit certifikáty LVD, EMC a RhoS. Po stránce funkční světlo nesmí problikávat, rozsvítí se ihned, žádný interval není přípustný. Elektronické části jsou vyrobeny pouze z kvalitních součástek, to může být problém, proto nakupujte pouze od ověřeného prodejce. Tím největším a nejověřenějším na trhu je www.ledsviti.cz, který garantuje nejvyšší kvalitu za nejnižší ceny.

 

Jaké výhody a nevýhody má LED nouzového osvětlení?

LED nouzové osvětlení šetří Váš čas i peníze. Jsou velice úsporné a vyrobené tak, aby nepotřebovaly žádnou údržbu. LED nouzové osvětlení se také pyšní velice dlouho výdrží, která činí až 30,000 hodin. LED nouzové osvětlení má také zvýšenou odolnost proti požáru a splňuje všechny bezpečnostní předpisy EU. Lze do něj nainstalovat Ni – Cd baterie, která zaručuje provoz i při výpadku proudu. Dají se také pořídit LED nouzové osvětlení s PIR pohybovým čidlem, díky kterému bude svítit jen tehdy, kdy je potřeba. Nehrozí, že by LED nouzové osvětlení nějakým způsobem problikávalo a ihned vyzáří maximum světla. LED nouzová světla se dají také stmívat, což u klasických svítidel není možné.

 

Potřebuje LED nouzové osvětlení udržbu?

LED nouzové osvětlení jsou navrženy tak, aby nebylo žádné údržby potřeba. Díky použitým materiálům s vysokou odolností, celkové konstrukci a technologii, LED nouzové osvětlení nevylučují žádný odpad, ani se nepřehřívají. Neobsahují žádné zdraví škodlivé látky a mají velmi vysokou životnost, takže výměna přijde až za hodně dlouhou dobu.

 

Kam můžeme LED nouzové osvětlení umístit.

LED nouzové osvětlení se skvěle hodí do všech prostorů, kde by i krátkodobý výpadek elektřiny způsobil provozní a bezpečnostní rizika. Slouží jako záložní zdroj světla. Účelem LED veřejného osvětlení je chránit v případě nouze a umožnit bezpečné opuštění budovy. V některých prostorech může být LED nouzové osvětlení dokonce nutností z důvodu bezpečnostních předpisů. Nejčastěji se nouzové osvětlení využívá k osvětlení chodeb, schodišť nebo únikových východů, ale může plnit také jiné účely a sloužit například jako náhradní osvětlení, které umožňuje pokračovat v činnosti bez výrazných omezení a zajistit tak nepřetržitý chod provozů či služeb.

 

Jak si vybrat správnou LED nouzové osvětlení?

LED nouzové osvětlení vybírejte podle toho, jak moc chcete daný prostor osvítit nebo zda potřebujete svítit pouze tehdy, když se v okolí někdo nachází, s tím vám pomůže nouzové osvětlení s PIR pohybovým čidlem. LED nouzová osvětlení mají rozdílný výkon, čim výkonnější, tím více světla, tedy záleží na ploše, kteoru chcete osvítit.

 

Jaké jsou typy LED nouzového osvětlení?

LED nouzové osvětlení se liší svým výkonem, akumulátorem a tím, jestli mají vestavěné PIR pohybové čidlo.

 

Certifikace LED nouzového osvětlení

Zářivky mají certifikace:

CE-EMC - Elektromagnetická kompatibilita - je schopnost zařízení uspokojivě fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. Zařízení, přístroj, pevná instalace, sestava zařízení či přístrojů musí být před jejich uvedením na trh posouzena podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb., O technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Shoda výrobku je osvědčována vydáním ES prohlášení o shodě a opatřením výrobku označením CE.

CE-LVD - Elektrická bezpečnost – Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice Rady 2006/95/ES) a bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek. Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení nízkého napětí (dále jen "elektrické zařízení") považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Posouzení shody s požadavky uvedenými v § 2 odst. 1 NV 17/2003 Sb. probíhá  postupem vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a výrobce nebo zplnomocněný zástupce je opatří označením CE a vydá ES prohlášení o shodě. Účast notifikované osoby není nezbytná.

CE-RoHS - Odpady - Odpady jsou regulovanou oblastí podle zákona č.  185/2001 Sb., O odpadech v platném znění. Odpadové materiály jsou hodnoceny, analyzovány, kategorizovány tak, aby nakládání s nimi nevedlo k trvalému poškozování environmentálních zájmů. S regulací toxicity odpadů souvisí také směrnice RoHS, která stanovuje pravidla pro omezování používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které jsou potenciálním odpadem.

 

LED nouzového osvětlení ve zkratce

LED veřejné osvětlení je perfektní náhradou za klasické žárovkové nebo zářivkové osvětlení. Spotřebují jednu desetinu energie a vyzáří stejně nebo víc světla. Jsou velice odolná, konstruovaná do velice extrémních podmínek, jsou odolná dokonce také vůči požáru a splňují všechny normy EU. LED nouzové osvětlení obsahuje pojistku s akumulátorem nebo baterií, která vám zaručí osvětlení při výpadku proudu. Nouzové osvětlení s PIR pohybovým čidlem Vám zase zajistí to, že osvětlí danou plochu jen tehdy, pokud bude opravdu potřeba. Díky kvalitním materiálům a “LEDkám” vydří svítit až 30,000 hodin. Neobsahují nebezpečné látky jako jsou třeba olovo nebo fosfor. Dají se stmívat a jsou zcela bezúdržbové. Pokud investujete do LED nouzového osvětlení, nejen že se vám investice vrátí v podobě ušetřené energie, ale také zajistíte bezpečnost a kvalitní, dlouhodobé osvícení.

 

Jak je LED nouzové osvětlení vyrobené?

 LED nouzové osvělení je vyrobeno pod přísným dohledem a jsou vyrobeny z velmi kvalitních materialů. Musí projít velice přísnou vstupní a výstupní kontrolou. Díky tomu je LED veřejné osvětlení nejen bezpečné, ale taky velice kvalitní. Elektronická část je vyrobena pouze z kvalitních součástek a polovodičů, nehrozí tedy žádné technické komplikace. LED nouzové osvětlení musí splňovat přísné bezpečnostní podmínky EU, tudíž se nemůže stát, že by LED veřejné osvětlení trpělo jakýmikoliv technickými neduhy.

 

 Prohlédnout nouzová LED osvětlení